Aantekeningen


Treffers 1 t/m 500 van 8,758

      1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 1387-1388: Lievèn Sceutelaren vermeld i.v.m. betalingen door / aan de stad, voor de oorlog tegen Gelderland (koning Karel van Frankrijk kon de overwinning van Gelre op Brabant niet ongemoeid laten en trok ten strijde tegen de Hertog van Gelderland. Dit stond de hertog van Bourgondië wel aan, want als toekomstig erfgenaam van Brabant stelde hij een groot belang in dat zijn Geldrse vijand vernederd zou worden. In het vervolg van de Bourgondische hertog trokken ook de Bruggenaren op. Roem hebben zij niet behaald. Zonder slag te leveren werd de moeizame terugtocht weer ondernomen.) door Filips, heer van Bourgondië, graaf van Vlaanderen.
1401-1410: Lievin de Scheutelaere, vermeld in diverse ambten volgens het register der wetsvernieuwingen.
26-07-1403: Lievin vermeld diverse betalingen aan of door de stad Brugge.
1404: Lievinnaar onser gheduchter vrouwen van Vlaanderen, te Atrecht gezonden.
28-10-1405: Lievin werd weer met een grote deputatie naar Atrecht gezonden.
1405: burgemeester Lievin naar de graaf ter bespreking van de vrijhedenvan de stad.
1405: o.a. Lievin voert onderhandelingen met "harde gheduchte heere ende prinche" (de graaf van Vlaanderen), door de steden Gent, Brugge, Iperen en "Het Vrije".
03-10-1406: Lievin wordt naar Rijssel gezonden, om bij de heer van Bourgondië en van Vlaanderen over het privilege van Brugge te spreken m.b.t. de textielbewerking in het Brugse Vrije.
20-07-1408: Lievin burgemeester vn Brugge wordt vermeld in een document van de Hertog van Bourgondië, Graaf van Vlaanderen (= Jan zonder vrees).
31-08-1408: Hertog vraagt 20.000 (doubles). Vermelding van het zegel van Lievin.
02-09-1408: Lievin vermeld als gedeputeerde.
1409: burgemeester Lievin geeft toestemming voor het treffen van voorzieningen voor de armen van de St. Gillis kerk.
1410: Lievin vermeld als tresorier.
21-05-1411: Lievin gezonden naar Gent, naar "minenheere van Charlois"
16-07-1411: geschonken aan "onsen gheduchten heere ende prinche" een partij wijn, gekocht bij Leivin.
29-07-1411: Lievin ter dagvaart naar Gent, bij de kanselier, voor het zenden van troepen door Brugge.
21-08-1411: Leivin laat de klok en de scelle luiden om de goede lieden van Brugge, die ter oorlog gaan, op de markt te verzamelen.
28-09-1411: Lievin wordt gezonden naar "ons gheduchte heeren" i.v.m. nieuwe privileges.
29-09-1411: burgemeester Lievin naar Gent gezonden, daar de Graaf van Namen, namens de Hertog van Bourgondië, die zich in Parij bevind ondersteuning in de oorlog wenst.
08-10-1411: Lievin weer terug van de oorlog tegen Orleans.
1411-1412: uitgaven in de oorlog van de heer, tegen de Hertog van Orleans, voor een Hongaars paard, dat het vaandel ("tpauwelgioen") van de burgemeester Lievin voerde,.
1411-1412: Leivin vermeld voor het maken van bruggen. "Item gheheven bi den heer Lievin Sceutelaere, buerchmeester, enighen timmerlieden van der stede, van drien brucghen te makene, daer men over quade passe lide moesten..".
10-12-1411: burgemeester Lievin ter dagvaart naar Gent, opgeroepen door de Hertog die doende geweest is Frankrijk tegen de Hertog van Orleans en Graaf van Armengiac.
1412: Lievin vermeld i.v.m. vernieuwing kanaal bij Damme. (het voor Brugge van levensbelang zijnde kanaal naar zee. Door verzanding was Brugge steeds verder van zee af komen te liggen zodat een verbinding gegraven moest worden (thans Brugge-Damme sluis).
05-02-1412: Lievin naar Parijs.
07-07-1412: vermeld in Parijs.
24-03-1413: Lievin heeft de kosten voor ontvangst van leden van de Raad van de Hertog, i.v.m. reis naar Parijs.
07-07-1413: Lievin vermeld i.v.m. aantasting van de rechten van Brugge verkregen door Gui de Dampiere. 
Scheutelaere, Lievin, de (I001400)
 
2 1329-1333: raadslid te Brugge.
1331-1335: schatbewaarder. 
Walle, Gilles, van de (I001419)
 
3 2e luitenant Valkenburg, Hendrik Johannes, (I131328)
 
4 Aangifte geboorte gedaan door : Froukje Faber (30 jaar, vroudvrouw te Den Haag), bij de geboorte tegenwoordig geweest.

Getuigen aangifte geboorte : Philippus Kok (45 jaar, bode) en Engelbertus Heilbron (58 jaar, zb), beide wonende te Den Haag 
Hubert, Jacobus Mattheus, (I010146)
 
5 der Nederlanden Amsberg, Claus George Wilhelm Otto Friedrich Gerd, von (I094835)
 
6 door de bominslag in de P.C. Bothstraat. Prinsenberg, Jacobus Marinus, (I063970)
 
7 Erfde f 12.534,58 van haar overleden moeder. Barendrecht, Grietje, (I066324)
 
8 hij aangeslagen voor ƒ 0-1-0 in het "Quohier van 't cleyn Familiengeld" Gezin F026338
 
9 in Azivé. Hengst, Gijsbregt Jasperszoon, den (I091429)
 
10 in de 22e compagnie Garde Nationale Sedentair. Hij trok nummer 169. Op 27-10-1813 kocht hij zijn diensttijd af en Hendrik de Snoo, arbeider te 's-Gravendeel nam dit over. In 1814 werd Teunis corporaal 2e batt. Landstorm. Herweijer, Teunis Jilliszoon, (I070750)
 
11 in de Bent Gezin F027873
 
12 in de Middellandse Zee, bij Gibraltar van 't Oor, Martinus, (I058956)
 
13 in de Nieuwstraat. Ze had een winkel in "velerhande kramerie". Corbe, Antenette, (I067608)
 
14 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I003296)
 
15 in Noordzee Bredius, Abram, (I087249)
 
16 in ongeregelde goederen, meubelen Poons, Simon Hartog, (I047457)
 
17 Repertorium op de Lenen van de Heerlijkheid Heenvliet [N.12]: Leen (5): 4 Lijnen land in de Sonnewaersen Houck; Heergewaad: 1694 - een goede zalm of 7 gulden;
... verkrijging ...; bij overgang van dit leen naar zoon Jan, na de dood van Claes, verklaart de weduwe dat dit leen door haar man gekocht is voor 60 Car. guldens;
Zie i.z. overdracht van dit Leen, akte 16-8-1723  
Luijendijk, Claes Arentszoon, (I068571)
 
18 te Papsou Vollebregt, Johannes, (I081937)
 
19 te water Goedendorp, Willem, (I041875)
 
20 ter koopvaardij Broek, Maarten Teuniszoon, (I042384)
 
21 ter koopvaardij Kwakkelstein, Machiel, (I058362)
 
22 ter koopvaardij IJdo, Wouter, (I071914)
 
23 van de Abdij van Egmond Dijck, Dirc Jacobszoon, van (I090872)
 
24 van de VVD Bergeijk, Jan, van (I101031)
 
25 van Lokhorst Kooijer, Claas Janszoon, (I072582)
 
26 "De (Gulde) Werelt" Bon, Willem Joostenszoon, van (I037870)
 
27 "de geboden... hebben geen voortgang gehad, om redene hij een militair is Gezin F44327
 
28 "den iv. dahg in Wedemaand int jaer m.cccc.xciii" de Labye, Colard, (I001103)
 
29 "Gesproten uit een zeemansgeslacht lag ook Abraham's toekomst op het water, zij het niet in directen dan toch zeker in indirecten zin." Begon als loopjongen bij Van Honsebrouck en kwam daarna in dienst van de firma Verbeet & Van Swijndrecht als waterklerk en cargadoorsbediende. In 1894 nam hij de zaak over samen met W.J.J. van der Meer. In 1898 voegde T.H.van Hattum zich bij hen, d.w.z. er was toen de cargadoorsfirma Solleveld & v.d.Meer en de rederij Solleveld, v.d.Meer & T.H. van Hattum. Deze laatste werd in 1909 omgezet in een NV. Alle schepen van deze rederij hadden namen eindigende op -dijk. Tijdens WO I werden vier schepen getorpedeerd of liepen op een mijn. Na de oorlog volgde een periode van bloei, "doch dan deed zich op de vrachtenmarkt de beruchte malaise gelden, welke op het rederijbedrijf een zeer nadeligen invloed uitoefende", waarvan het zich nooit meer hersteld heeft. Tijdens het bombardement van Rotterdam werd zijn kantoor geheel verwoest, maar desondanks is hij tot zijn dood actief gebleven in de firma, waarvan zijn zoon A.M. al in de jaren 20 mededirecteur / compagnon was geworden. Solleveld, Abraham, (I008503)
 
30 "Int Dubbelde Cruijs" Adrichem, Adriaen Claeszoon, van (I078399)
 
31 "Reçu membre de l'Eglise d'Amsterdam le 8 Octobre 1718:
Jenne Acar, veuve de Jacque de Grincour par témoignage de l'Eglise de Leijde". 
Acar, Jenne, (I014753)
 
32 "Reformirter Theolog, gewichtiger Vertheidiger der kirchlichen Reformen des Landgrafen Moritz von Hessen." Studeerde in Wittenberg. Werd superintendent en hofprediker bij Keurvorst Christian I in Dresden, maar moest die baan na diens dood opgeven omdat hij zich als cryto-calvinist tezeer gehaat had gemaakt bij de "strenggesinnten Lutheranern". Kreeg eenzelfde functie in Hessen bij Landgraaf Wilhelm IV en na diens dood (1577) bij zoon Moritz. In 1605 loopt de kerkstrijd zo hoog op, dat op 6 augustus tijdens de dienst "ein unbeschreiblicher Tumult ausbrach, in welchem sich das Volk in rohester Weise an den reformirten Pastoren vergriff. S. wurde in halb sterbendem Zustande von Studenten auf das Schloss geschleppt."In een brief aan zijn vrouw schreef hij "wie 500 rasende Manner ihm umstanden und schrieen: schlag todt, schlag todt! dass er nicht anders gemeint,als er musse den Geist aufgeben. Da sie jedoch gesehen, dass er noch lebe, haben sie ihn von der Hohe des Kirchturmes heruntergesturzt, wobei ihn aber Studenten mit ihren Manteln aufgefangen haben. So sei er ein Spott und Verachtung des Volkes, fuhle aber in sich eine grosse Starke nach dem Geist." Maar, "am 1. Januar 1608 wurde er in Anerkennungseiner Verdienste zum ersten Professorder Theologie in Warburg bestellt". "Sein Einfluss auf die kirchliche Entwicklung Hessens ist ein tiefgehender gewesen." Schonfeld, Gregorius, (I008756)
 
33 "rouwdienst Menno Simonszhuis, 12.00 uur gebr. Zorgvliet" Onsman, Aaltje, (I025683)
 
34 "Trockel" Brincker, Patroclus, (I103606)
 
35 "van den tol" onder Simonshaven. Troost, Dirk Dominicusse, (I012915)
 
36 & schipper. Boer, Dirk Pieterszoon, (I003079)
 
37 & winkelier Legerstee, Willem Corneliszoon, (I003077)
 
38 'hebbende eene scheepmakerij' Gonda, Willemina, (I044163)
 
39 'Huize Winterdijk'. Andeweg, Adriana Dingena, (I015157)
 
40 'met een handschrift van zijn moeder' Gezin F028059
 
41 's Gravemeiden Zoutenbier, Anna, (I094699)
 
42 'tijdens de omwenteling hier te lande aan boord van het schip van oorlog 'De Doggersbank', Berkhout, Jacob Arentszoon, (I034578)
 
43 (1696-1699, 1701, 1705-1708) Braet, Nicolaes, (I046565)
 
44 (1893) Weeshuis op het Weeshuisplein
(1893/1894) woonhuis dr. Voogd aan de Oosthavenkade 11
(1896) woonhuis van G.A.J.M. Vriens aan de Schiedamseweg / Emmastraat
(1897) Diaconiehuis aan de Emmastraat
(1899) Villa Francina aan de Schiedamseweg 93 
Bosma, Gerrit J., (I107081)
 
45 (58 Graden ZB) (20 Graden WL) Leeuwen, Frank, van (I052954)
 
46 (= baron) van den Boetzelaer H.R.R., Philips Jacob, des (I072978)
 
47 (A.223), onder vermelding van namen van vrouw en 8 kinderen, woont dan te Heenvliet. Luijendijk, Jan Claeszoon, (I068573)
 
48 (Adjunct) der gemeentelijke belastingen. Broek, Pieter, van den (I018854)
 
49 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I080372)
 
50 (in loondienst) bij zijn moeder Pannekoek, Jacob, (I131983)
 
51 (jong gestorven) Beij, Anthonius Hendrik, de la (I000338)
 
52 (jong overleden) Labije, Maria, de (I000237)
 
53 (jong overleden) Labije, Teunis, de (I000238)
 
54 (jong overleden) Beij, Johannes, de la (I000253)
 
55 (jong overleden) Beij, Maarten, de la (I000254)
 
56 (jong overleden) Beij, Elizabeth Maria Cornelia, de la (I000255)
 
57 (jong overleden) Beij, Maarten, de la (I000258)
 
58 (naar alle waarschijnlijkheid) Labeij, Jacobus, (I000631)
 
59 (St. Josef parochie). Dautzenberg, Elisabeth, (I001829)
 
60 (voormalig) Nederlands Indië Bije, Wilhelm Bernardus, de la (I000447)
 
61 (Zouteveense Polder) Suiderent, Joris Corneliszoon, (I035299)
 
62 - 1636 verwerft Willem het aandeel in het land (nr. 179 & 211) van zijn broer Lodewijk en zusters Annetje, Aegje. Labije, Willem Lodewijckszoon, de (I000515)
 
63 - 1663: comp. voor Schout en schepenen van Ameide, Mr Willem de Labeij, tegenwoordig wonende in Ameide, machtegt zij zoon Mr. Vranck de Labije wonende te Zuidland om zijn landerijen, huizen en erven te verkopen. Gezin F000187
 
64 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
65 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
66 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
67 - Oprichter van Fa. Verkade & Compagnie, stoom-, brood- en beschuitbakkerij de Ruyter
- Oprichter van Fa. E.G. Verkade & Zoon, fabriek voor waxine-, nacht-, thee- en illuminatielichten 
Verkade, Ericus Gerhardus, (I080740)
 
68 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
69 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
70 00:00 Verkade, Christiaan Jacobus, (I080619)
 
71 00:01 Mostert, Arij, (I080795)
 
72 00:01 Zonneveld, Trijntje, (I056515)
 
73 00:06 uur Ploeg, Dirk Marinus, (I110573)
 
74 00:15 Scheps, Maria Johanna, (I121469)
 
75 00:30 Beukelman, Pleuntje, (I039191)
 
76 00:30 Weerheim, Johannes, (I109759)
 
77 00:30 Erkelens, Kornelia, (I109061)
 
78 00:30 van Hofslot, Jan Wouterszoon, (I111982)
 
79 00:30 Hempelmann, Johan Frederik, (I112626)
 
80 00:30 de Gans, Hermanus, (I113744)
 
81 00:30 Moerman, Marinus, (I114528)
 
82 00:30 Mosterd, Johannes, (I119744)
 
83 00:30 Verboom, Johanna Magdalena, (I121458)
 
84 00:30 Kruis, Hendrina, (I058520)
 
85 00:30 Verkade, Jacobus, (I080623)
 
86 00:30 van Schie, Jannetje, (I135454)
 
87 00:30 Simonis, Franciscus, (I136493)
 
88 00:30 uur Ploeg, Jacoba Johanna, (I110530)
 
89 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I135954)
 
90 01:00 de Heide, Carolina Elisabeth, (I110438)
 
91 01:00 van der Heijden, Cornelis, (I001114)
 
92 01:00 Koekkoek, Willemijntje, (I096878)
 
93 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I100761)
 
94 01:00 Moraal, Thijs, (I101613)
 
95 01:00 Rondeltap, N.N., (I103719)
 
96 01:00 Hoek, Abraham Willemszoon, van den (I096880)
 
97 01:00 van Rijswijk, Goverdina, (I111883)
 
98 01:00 Maan, Jacob, (I055459)
 
99 01:00 van der Spek, Maria, (I112529)
 
100 01:00 Turk, Jan, (I113740)
 
101 01:00 Verhagen, Jacobus, (I116382)
 
102 01:00 van der Houwen, Hendrik, (I058917)
 
103 01:00 Mostert, Maria, (I119783)
 
104 01:00 Poot, Jacob, (I048665)
 
105 01:00 Verkade, Maria, (I124207)
 
106 01:00 van der Geer, Maria, (I124707)
 
107 01:00 Mahieu, Josephus, (I126519)
 
108 01:00 Buitenhek, Alida, (I129779)
 
109 01:00 Bakker, Johanna, (I131958)
 
110 01:00 van Wolferen, Pietronella, (I134154)
 
111 01:00 uur Grovermans, Johanna Jacoba, (I110169)
 
112 01:00 uur Ploeg, Johanna Christina, (I110608)
 
113 01:00 uur Ploeg, Angenita Elisabeth Adriana, (I110639)
 
114 01:30 de Gans, Arie Bernardus, (I113762)
 
115 01:30 de Gans, Jannetje, (I114037)
 
116 01:30 Moerman, Pieter, (I114526)
 
117 01:30 uur Metselaar, Johanna Maria, (I110994)
 
118 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I100757)
 
119 02:00 de Roock, Cornelis, (I024662)
 
120 02:00 Koekkoek, Arij Joostszoon, (I100650)
 
121 02:00 Versluijs, Johannes, (I043566)
 
122 02:00 Herrewijnen, Adriaantje, (I092055)
 
123 02:00 van Rij, Gerrit, (I092058)
 
124 02:00 Hermani, Fredrik Willem, (I110149)
 
125 02:00 de Mos, Johanna, (I033446)
 
126 02:00 Turk, Johanna, (I113745)
 
127 02:00 Oskam, Aafje, (I113746)
 
128 02:00 de Gans, Willem Adrianus, (I114013)
 
129 02:00 Hoek, Kommertje, (I001151)
 
130 02:00 de Lange, Dirk, (I111021)
 
131 02:00 Reijnhoudt, Elizabeth, (I080626)
 
132 02:00 Kegel, Jobje, (I123204)
 
133 02:00 Strijbos, Arendje, (I055722)
 
134 02:00 Buitenhek, Dirk, (I126693)
 
135 02:00 van der Kemp, Johanna, (I047874)
 
136 02:00 van der Sman, Christiaan, (I131955)
 
137 02:00 Hoogerwerf, Pieter, (I072116)
 
138 02:00 uur Ploeg, N.N. (I110286)
 
139 02:00 uur Ploeg, Christina Petronella, (I110313)
 
140 02:00 uur Ploeg, Alida, (I110555)
 
141 02:15 Maurits, Willem, (I135677)
 
142 02:30 Snel, Catharina, (I050723)
 
143 02:30 Goldberg, Matthijs, (I121455)
 
144 02:30 van Zwartsenburg, Johanna, (I124010)
 
145 02:30 Verkade, Cornelis, (I126260)
 
146 02:30 van Rijn, Pieter, (I135774)
 
147 02:45 uur Ploeg, Wilhelmus Johannes, (I110332)
 
148 0347372287
0653612981 
Bron (S000215)
 
149 03:00 Rondeltap, Josina, (I103714)
 
150 03:00 Hoeneveld, Simon Corneliszoon, (I104317)
 
151 03:00 Buring, Aaltje, (I108094)
 
152 03:00 van Gorkum, Dirk, (I108746)
 
153 03:00 den Dekker, Govert, (I111881)
 
154 03:00 de Gans, Jakob, (I114004)
 
155 03:00 Kruijk, Agenietje, (I059953)
 
156 03:00 Roest, Teunis, (I118440)
 
157 03:00 Roest, Teunis, (I118440)
 
158 03:00 Schoonhoven, Alida Jansen, (I049981)
 
159 03:00 Boot, Aartje, (I122545)
 
160 03:00 Timmermans, Geertruij, (I080620)
 
161 03:00 Evertse, Johanna, (I018928)
 
162 03:00 Maurits, Willem, (I135677)
 
163 03:00 Mauritz, Johannes, (I135682)
 
164 03:00 Schep, Sophia, (I016786)
 
165 03:00 Hoogerwerf, Klaas, (I088247)
 
166 03:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110181)
 
167 03:00 uur Ploeg, Annette Louisa, (I110220)
 
168 03:00 uur Ploeg, Dirk, (I110544)
 
169 03:00 uur van Kampen, Johanna, (I110626)
 
170 03:00 uur Wiersma, Daniel Frederik, (I110640)
 
171 03:00 uur Metselaar, Johanna Maria, (I110994)
 
172 03:30 Mostert, Jan, (I117217)
 
173 03:30 van Rooselaar, Johannes Adrianus, (I125562)
 
174 03:30 van Rooselaar, Johannes Adrianus, (I125562)
 
175 03:30 van der Ende, Wilhelmina Johanna, (I092416)
 
176 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000002)
 
177 04:00
Anna Boogerd, wijk 8, nommer 12 
Snel, Hendrik Machiel, (I050789)
 
178 04:00 Barends, Arie, (I036869)
 
179 04:00 Dorpmans, Jan Gerrit, (I060735)
 
180 04:00 Brugge, Hugo, van der (I101079)
 
181 04:00 van Leeuwen, Jacoba Elizabeth, (I109003)
 
182 04:00 Scheffer, Jacob, (I110904)
 
183 04:00 Roeleveld, Jochem, (I033445)
 
184 04:00 Roeleveld, Dirkje, (I033520)
 
185 04:00 Oskam, Aafje, (I113746)
 
186 04:00 van Peet, Jan, (I114036)
 
187 04:00 van Grol, Leendert, (I114042)
 
188 04:00 van Maasdam, Cornelia, (I117241)
 
189 04:00 Gilberts, Kornelia, (I121467)
 
190 04:00 Boot, Arie, (I122528)
 
191 04:00 van Rooselaar, Willem, (I125560)
 
192 04:00 van Diggelen, Catharina, (I126261)
 
193 04:00 van der Velden, Kornelis, (I126575)
 
194 04:00 Rijsgeest, Johanna, (I135683)
 
195 04:00 Versteeg, Willem, (I016787)
 
196 04:00 Hoogerwerf, Petronella, (I135779)
 
197 04:00 Hoogerwerf, Willem, (I135782)
 
198 04:00 uur Ploeg, Albert Adriaan, (I110243)
 
199 04:00 uur Ploeg, Hendrica Cornelia, (I110550)
 
200 04:30
Buitenwatersloot 350 wijk 7 
Snel, Maria, (I050876)
 
201 04:30 Vergoed, Antonia Hendrika, (I105329)
 
202 04:30 Bazuijn, Dina, (I108178)
 
203 04:30 Mostert, Maria, (I119783)
 
204 04:30 Retel, Dirk, (I001149)
 
205 04:30 Timmermans, Geertruij, (I080620)
 
206 04:30 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110317)
 
207 05:00 Spreeuw, Johannes Cornelis, (I014180)
 
208 05:00 van Schie, Trijntje, (I035490)
 
209 05:00 van Gorkum, Klaasje, (I108748)
 
210 05:00 Smit, Jacob, (I112349)
 
211 05:00 de Gans, Jakob, (I114004)
 
212 05:00 Moerman, Hendrik, (I114533)
 
213 05:00 van Kooten, Philippina, (I117251)
 
214 05:00 Mostert, Pietronella, (I117299)
 
215 05:00 van der Lugt, Hendrik Martinus, (I123552)
 
216 05:00 Moerman, Nicolaas, (I127042)
 
217 05:00 Buitenhek, Alida, (I129779)
 
218 05:00 Pronk, Jan, (I129780)
 
219 05:00 Vogel, Maartje, (I017518)
 
220 05:00 van der Ende, Wilhelmina Johanna, (I092416)
 
221 05:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110176)
 
222 05:00 uur Glaser, Johannes Wilhelmus, (I110225)
 
223 05:00 uur Ploeg, Wilhelmus, (I110336)
 
224 05:00 uur Vuijk, Cornelis Floris, (I110754)
 
225 05:00 uur Vuijk, Wilhelmina Johanna, (I110766)
 
226 05:00 uur Ploeg, Cornelis, (I110781)
 
227 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000005)
 
228 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I121334)
 
229 05:30 van der Zwan, Hendrina, (I112350)
 
230 05:30 Wolff, Christiaan Casparus Hendrikus, (I131960)
 
231 05:30 uur Ploeg, Gerardus Jacobus, (I110196)
 
232 06:00 Rondeltap, Petrus Henricus, (I103676)
 
233 06:00 Weerheim, Elizabeth, (I043967)
 
234 06:00 Ploeg, Elisabeth, (I110278)
 
235 06:00 Maan, Pieternelletje, (I111968)
 
236 06:00 Outshoorn, Johannes Adrianus, (I112526)
 
237 06:00 Verheij, Fransijntje Hendriksdochter, (I112822)
 
238 06:00 Marbus, Margje Neeltje, (I113763)
 
239 06:00 Ploeg, Cornelia Maria, (I124006)
 
240 06:00 Ploeg, Hendrik Jacob, (I124007)
 
241 06:00 Meson, Hendrik, (I133327)
 
242 06:00 Meijer, Adriana Muiden, (I019102)
 
243 06:00 Korpershoek, Isaac Samuel, (I019103)
 
244 06:00 Figee, Isaak Samuël, (I072133)
 
245 06:00 Rijsgeest, Johanna, (I135683)
 
246 06:00 Hoogerwerf, Margaretha, (I135772)
 
247 06:00 uur Mourits, Willem Leendert, (I110648)
 
248 06:00 uur, huis wijk 5 Brugge, Aaltje Huijgesdochter, van der (I101125)
 
249 06:30 Verkade, Jacobus, (I080464)
 
250 06:30 Mosterd, IJsbrand, (I111115)
 
251 06:30 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110172)
 
252 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I110691)
 
253 07:00 de Labije, Hendrik Pieter, (I000462)
 
254 07:00 Bije, Cornelis Albertus Hendrikus, de la (I000477)
 
255 07:00 Moraal, Francijntje, (I101631)
 
256 07:00 Barendregt, Maria, (I103093)
 
257 07:00 Groot, Klaasje, de (I104464)
 
258 07:00 Bos, Willem, (I082106)
 
259 07:00 Outshoorn, Johannes Adrianus, (I112526)
 
260 07:00 de Gans, Hermanus, (I113743)
 
261 07:00 Pleijsier, Wouter, (I125759)
 
262 07:00 Wijnhorst, Johannes, (I037146)
 
263 07:00 Oprel, Aagje, (I027649)
 
264 07:00 uur Troost, Cornelia, (I110177)
 
265 07:00 uur Ploeg, Wilhelmus Johannes, (I110190)
 
266 07:00 uur van der Snoek, Johanna, (I110232)
 
267 07:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110282)
 
268 07:00 uur van Kampen, Johanna, (I110626)
 
269 07:00 uur Ploeg, Wilhelmus Theodorus Christiaan, (I110629)
 
270 07:00 uur Ploeg, Cornelis, (I110781)
 
271 07:00 uur Metselaar, Wilhelmina Maria Joanna, (I110991)
 
272 07:15 van der Kooij, Susanna, (I110883)
 
273 07:30 Happee, Maria Sophia, (I103717)
 
274 07:30 Prosman, Johanna, (I071473)
 
275 07:30 Bazuijnen, Jacob, (I108164)
 
276 07:30 de Gans, Neeltje Johanna, (I113877)
 
277 07:30 van der Kooij, Alida, (I117620)
 
278 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I099217)
 
279 08:00 Hoeneveld, Cornelia, (I045163)
 
280 08:00 Maan, Pieter, (I053893)
 
281 08:00 de Gans, Arij, (I113732)
 
282 08:00 Bunnik, Jan, (I117726)
 
283 08:00 Goldberg, Elisabeth Maria, (I121459)
 
284 08:00 de Heide, Carolina Elisabeth, (I110438)
 
285 08:00 Eijgenraam, Geertruida, (I129585)
 
286 08:00 Noorlander, Johannes, (I093049)
 
287 08:00 van der Lugt, Adriana, (I094447)
 
288 08:00 van der Meer, Aagje, (I027666)
 
289 08:00 uur Ploeg, Cornelia, (I110202)
 
290 08:00 uur Ploeg, Helena Maria Philippina, (I110227)
 
291 08:00 uur Ploeg, Simon Benjamin, (I110250)
 
292 08:00 uur Ploeg, Hendrikus Aloysius, (I110560)
 
293 08:00 uur Vuijk, Catharina, (I110630)
 
294 08:20 van Klaveren, Christina, (I066189)
 
295 08:30 Goldberg, Elisabeth Maria, (I121460)
 
296 08:30 Spuij, Pietertje, (I135460)
 
297 08:30 uur Ploeg, Maria Helena Elisabeth, (I110349)
 
298 09:00 de la Bije, Jacob, (I000086)
 
299 09:00 de Labije, Maria, (I000726)
 
300 09:00 van Klaveren, Cornelis, (I066187)
 
301 09:00 Rondeltap, Petronella, (I103718)
 
302 09:00 Moerman, Maarten, (I058076)
 
303 09:00 van den Akker, Antje, (I053887)
 
304 09:00 Moerman, Marinus, (I114527)
 
305 09:00 Verhagen, Johannes, (I116383)
 
306 09:00 van Rooselaar, Cornelia, (I125561)
 
307 09:00 van Toorn, Hilletje, (I047856)
 
308 09:00 Meijboom, Kornelis, (I133456)
 
309 09:00 Hoogerwerf, Andries, (I135768)
 
310 09:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110157)
 
311 09:00 uur Ploeg, Johanna Cornelia, (I110180)
 
312 09:00 uur Langevoort, Egberdina Geetruida (I110492)
 
313 09:00 uur Vuijk, Cornelis Floris, (I110753)
 
314 09:00 uur van den Heuvel, Wilhelmina, (I110990)
 
315 09:30 van Kleef, Fredericus Hubertus, (I000080)
 
316 09:30 de Gans, Hermanus, (I113766)
 
317 09:30 de Gans, Jan Hermanus, (I113767)
 
318 09:30 Mahieu, Constantijn Johannes Nicolaas (I110437)
 
319 09:30 uur Ploeg, Franciscus, (I110231)
 
320 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I100756)
 
321 10:00 Staa, Jan, (I101376)
 
322 10:00 Lenterman, Petronella, (I103671)
 
323 10:00 Lenterman, Petronella, (I103671)
 
324 10:00 Scheffer, Hendrik Everhard, (I110903)
 
325 10:00 Zonneveld, Trijntje, (I056515)
 
326 10:00 van der Spek, Willem Pauluszoon, (I110926)
 
327 10:00 Roeleveld, Petronella, (I033447)
 
328 10:00 Verzaal, Margje, (I113479)
 
329 10:00 Boot, Hendrik, (I122568)
 
330 10:00 van Rooselaar, Johannes Adrianus, (I125562)
 
331 10:00 van Scheltum, Geertruijda, (I037147)
 
332 10:00 Uittien, Christiaan, (I110688)
 
333 10:00 Uittien, Jaaptje, (I132272)
 
334 10:00 van Rijn, Pieter, (I135774)
 
335 10:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110282)
 
336 10:00 uur Ploeg, Johannes Christiaan, (I110354)
 
337 10:00 uur Ploeg, Anna Maria, (I110740)
 
338 10:00 uur Ploeg, Jacoba Carolina Wilhelmina, (I110779)
 
339 10:15 Poot, Martinus, (I124189)
 
340 10:30
Plateelstraat wijk 3 nommer 18 
Snel, Jan, (I050754)
 
341 10:30 de Lange, Helena Catharina, (I000007)
 
342 10:30 de Zeeuw, Karel, (I109961)
 
343 10:30 Mosterd, Cornelia, (I112535)
 
344 10:30 de Gans, Hermanus, (I113744)
 
345 10:30 Marbus, Margje Neeltje, (I113763)
 
346 10:30 Meinster, Jacoba, (I124211)
 
347 10:30 Wolff, Wilhelmus Casparus Henricus, (I131961)
 
348 10:30 uur Ploeg, Maria Petronella, (I110312)
 
349 10:45 de Vos, Daniëla, (I000010)
 
350 11-05-1646: was hij meerderjarig bij de koop van 4 morgen land op "Den Valen Dries" te Beesd. Iterson, Gijsbert Andriesse, van (I002559)
 
351 11:00 Lamers, Helena Catharina, (I000043)
 
352 11:00 de la Bije, Christina Wilhelmina, (I000079)
 
353 11:00 Poot, Leentje Maria, (I117640)
 
354 11:00 van Leeuwen, Alida, (I108989)
 
355 11:00 Roeleveld, Jochem, (I033445)
 
356 11:00 Wittebol, Mijntje, (I113737)
 
357 11:00 de Gans, Mijntje, (I113753)
 
358 11:00 de Gans, Arie Albertus, (I114137)
 
359 11:00 van der Leest, Kaatje, (I116297)
 
360 11:00 Mostert, Cornelia, (I117284)
 
361 11:00 Roest, Teunis, (I118439)
 
362 11:00 Retel, Margaretha, (I123563)
 
363 11:00 Meijboom, Margaretha, (I106897)
 
364 11:00 Noorlander, Johannes, (I093049)
 
365 11:00 van Schie, Jannetje, (I135454)
 
366 11:00 Brouwer, Kornelis, (I135679)
 
367 11:00 van der Krans, Magdalena, (I135769)
 
368 11:00 de Bruijn, Antje, (I072117)
 
369 11:00 Koolschijn, Hendrik, (I136084)
 
370 11:00 uur Ploeg, Gerardus Jacobus, (I110196)
 
371 11:00 uur Ploeg, Daniel Anthonie, (I110200)
 
372 11:00 uur Ploeg, Johannes Christiaan Wilhelmus, (I110400)
 
373 11:00 uur Ploeg, Dirk, (I110544)
 
374 11:00 uur Ploeg, Jacoba Carolina Wilhelmina, (I110779)
 
375 11:30 Rijnbende, Maria, (I119471)
 
376 11:30 de Jong, Maria, (I112527)
 
377 11:30 de Gans, Hermanus, (I113766)
 
378 11:30 de Gans, Wouter, (I114002)
 
379 11:45 Molleman, Gerardus Petrus Adrianus, (I005525)
 
380 12-11-1698: koopt hij het erf Buitenhuis van Evert Jacobs. De vader van Derkje Wouters leende het echtpaar 1.500 gulden. Buitenhuis, Wouter Hendrix, (I002339)
 
381 1250 tot ridder geslagen.

Hij wordt vermeld in eeen akte uit het archief van de kerk "St. Donat" in Brugge. 
Brugge, Lambert, van (I001368)
 
382 1288 tot ridder geslagen bij de slag van Woeringen. Heer van Grimberghe.

De slag bij Woeringen aan de Rijn in de buurt van Keulen, stonden Jan I, van Brabant en Reinoud, graaf van Gelre met hun verbonden tegen over elkaar. Reinoud verliest de slagen wordt gevangen genomen. Hij moet om het losgeld te betalen zijn landen voor 5 jaren aan de Graaf van Vlaanderen verpanden. 
Aa, Gérard, van der (I001304)
 
383 12:00 van Klaveren, Christina, (I066189)
 
384 12:00 N.N., Stina Arendsdochter, (I100651)
 
385 12:00 Koekkoek, Joost Huibrechtszoon, (I100656)
 
386 12:00 Boer, Arie Pieter, (I045162)
 
387 12:00 Boer, Petronella Catharina, (I108216)
 
388 12:00 Voogd, Willemina, (I127046)
 
389 12:00 Meijer, Johannes, (I019150)
 
390 12:00 de Kromme, Wilhelmina, (I019151)
 
391 12:00 Figee, Anthonia, (I135681)
 
392 12:00 uur Ploeg, Johannes Philippus, (I110299)
 
393 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000006)
 
394 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I121336)
 
395 12:30 Barendregt, Maria, (I103093)
 
396 12:30 van der Kaden, Jan, (I121722)
 
397 12:30 Boot, Jan Johannes, (I122543)
 
398 12:30 Figee, Anthonia, (I135681)
 
399 12:30 uur Ploeg, Johannes Philippus, (I110299)
 
400 12:30 uur Vuijk, Christiaan David, (I110763)
 
401 1301 (grand-) baljuw van Brugge. Reijphins, Baudouin, (I001519)
 
402 1310-1338: Schepen van "het Vrije". Ridder. Meetkerke, Henri, van (I001375)
 
403 1320: schepen van Brugge. Beurse, Robert, van der (I001469)
 
404 1322-1332: Schepen van "het Vrije". Meetkerke, Thierrij, van (I001374)
 
405 1339 heer van Spiere. Mortaige, Allart, van (I001316)
 
406 1341-1345: schepen van Brugge.
1342-1352: raadsheer van Brugge.
1359: burgemeester van Brugge. 
Hoste, Jean, (I001473)
 
407 1342: Schepen van Brugge. Lam, Gilles, (I001491)
 
408 1349-1372: Schepen van "het Vrije". Meetkerke, Gauthier, van (I001373)
 
409 1378 baljuw van de stad Termonde.

1385 baljuw van Alost. 
Aa, Guidolphe, van der (I001328)
 
410 1381 heer van Watervliet en slotvoogd van St. Omer. Halewijn, Gauthier, van (I001242)
 
411 1385: Écoutête (bestuurder) te Brugge.

1392: assisteerde hij bij het tornooi van Jean van Brugge, heer van Gruuthuijse. Tevens was hij met zijn broers Perceval en Olivier aanwezig bij de uitvaart van Gerard van Mortaigne. 
Halewijn, Jean, van (I001251)
 
412 1394 heer van Bure. Halewijn, Josse, van (I001244)
 
413 13:00 Dijk, Gerardus, van (I103716)
 
414 13:00 Hoeneveld, Cornelis Corneliszoon, (I104319)
 
415 13:00 den Dekker, Govert, (I111881)
 
416 13:00 Smit, Jacob, (I112349)
 
417 13:00 de Gans, Dirk, (I114153)
 
418 13:00 van der Leest, Kaatje, (I116297)
 
419 13:00 Mosterd, Gerritje, (I119745)
 
420 13:00 't Hart, Willemina Hendrika, (I121465)
 
421 13:00 Schouten, Maartje, (I126572)
 
422 13:00 Moerman, Cornelia Jacoba, (I127074)
 
423 13:00 Boender, Hendrik, (I133450)
 
424 13:00 Meijboom, Kornelis, (I133456)
 
425 13:00 Kalisvaart, Hendrik, (I135449)
 
426 13:00 Kalisvaart, Maartje, (I135465)
 
427 13:00 uur Ploeg, Johanna, (I110783)
 
428 13:00 uur Metselaar, Franciscus Joseph Maria, (I110995)
 
429 13:15 de Gans, Maria Cornelia, (I113859)
 
430 13:30 Dirkzwager, Jacob, (I103092)
 
431 13:30 Rondeltap, Petrus Henricus, (I103676)
 
432 13:30 Hermans, Hendrik, (I121457)
 
433 13:30 Spek, Johanna, (I125591)
 
434 13:30 Koster, Elizabeth, (I126574)
 
435 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I110704)
 
436 13:45 Snel, Elizabeth Johanna, (I055867)
 
437 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I110705)
 
438 1419-1445: Schepen van het Brugse Vrije.

Hij begeleidde hertog Philips de Goede toen deze de dood ging wreken van zijn vader Jan zonder Vrees, die in Montereau was omgebracht door dienaren van de Franse koning Charles. Onder de Vlaamse edelen die deelnamen aan deze expeditie onderscheidden zich de Bruggelingen: Josse van Halewijn, heer van Uijtkerke, Théodore en Guillaume van Halewijn en Henri van Meetkerke.

Het echtpaar heeft een jaarlijkse brooduitdeling ingesteld, met de uitdeling aan de armen van de kerk van Vlisseghem.

1411/1412: Janne van Boonem 10 augustus int Vrije gesent omme Karrimm waghenen ten oorloge.
16-03-1420: Jean van Boonem, transport perceel grond
12-12-1422: Jean van Boonem, transport perceel grond
1430-1440: Janne van Bonem en Janne....., van dat zij ghemoeijt hebben geweist omme tstic van der poitinghe van den haghe poorters woenende int Vrije, daarmee zij onledich waren VIII daghen lanc. 
Boonem, Jean, van (I001207)
 
439 1438: laat een testameny opstellen te Doornik. Labye, Jehan, de (I006668)
 
440 1452: laat een testament opstellen te Doornik Labye, Jehan, de (I006669)
 
441 1468-1511: raadslid van "het Vrije".
1426 Willem van H., baljuw van Aalst, eigenaar van Buggenhout. 
Halewijn, Guillaume, van (I001259)
 
442 14:00 de Labije, Maria, (I004081)
 
443 14:00 Maan, Jacob Willemszoon, (I033664)
 
444 14:00 van der Meijde, Arij, (I041044)
 
445 14:00 Volkmann, Gerdiena, (I086299)
 
446 14:00 Ooijen, Arij, van (I096877)
 
447 14:00 Moraal, Dirk, (I101634)
 
448 14:00 Leever, Johanna Philippina, (I110139)
 
449 14:00 Moerman, Johanna Christina, (I114525)
 
450 14:00 van Santen, Anna, (I116381)
 
451 14:00 Roest, Teunis, (I118439)
 
452 14:00 Goldberg, Roelof, (I106711)
 
453 14:00 Scheps, Maria Johanna, (I121469)
 
454 14:00 van Arkel, Engel, (I125586)
 
455 14:00 Buitenhek, Arie Joriszoon, (I126733)
 
456 14:00 Kalisvaart, Cornelis, (I135453)
 
457 14:00 Mauritz, Johannes, (I135682)
 
458 14:00 van der Krans, Magdalena, (I135769)
 
459 14:00 Hoogerwerf, Margaretha, (I135772)
 
460 14:00 uur Ploeg, Johanna Cornelia, (I110180)
 
461 14:15 Schaap, Theresia Maria, (I086262)
 
462 14:30
Wijk A nr. 26 
Snel, Anna, (I050722)
 
463 14:30 Verhagen, Adrianus, (I102559)
 
464 14:30 de Jong, Pleun, (I119782)
 
465 14:30 't Hart, Johannes Jacobus, (I121466)
 
466 14:30 Retel, Margaretha, (I123563)
 
467 14:30 Joa, Krijntje, (I044689)
 
468 14:45 Boret, Ruben Alexander, (I121340)
 
469 15 gld. Gezin F018035
 
470 15-06-1927 ingenieur der Genie, eerst een jaar tijdelijk, met ingang van 15 Juli l928 vast op een jaarwedde van f. 2.800,-.

14-12-1940 Ontslag volgde 1940 i.v.m. de 2e Wereldoorlog.

ll-02-1941 kende het Departement van Binnenlandsche Zaken hem een wachtgeld toe. 
de Lange, Hendrik, (I028320)
 
471 1503: wordt hij vermeld als raad van de stad Brugge.
1506: wordt hij vermeld als chef-homme. 
Labye, Colard, de (I006602)
 
472 1508: Lid van de confrerie noble du Saint Sang (de broederschap van heilig bloed).
1506: Raad van de stad Brugge
1507, 1511, 1523-1525: burgemeester van de stad Brugge
1508, 1521, 1522: Schepen. 
Themseke, Jan, van (I006652)
 
473 1521-1529: Waarsman
1530-1554: Hoogheemraad van de vier polders van West-IJsselmonde
1532-1548: Waarsman
tot -1553: Heemraad van Oost-IJsselmonde 
Driel, Cornelis Pieterszoon, van (I004434)
 
474 1554-1559: Heemraad van Oost-IJsselmonde
1578-1592: Schepen van de Group
1588-1590: Heemraad van Oud-Beijerland wegens Cromstrijen 
Driel, Lodewijck Corneliszoon, van (I004432)
 
475 15:00

Rouwkaart: Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd, Groot, en overgroot- moeder, KOMMERTJE VAN OOIJEN, Weduwe van Pieter Godefridus van den Hoek, in den ouderdom van bijna 82 jaar. Rotterdam 28 Maart 1907. Crooswijkschekade 6. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht. 
Ooijen, Kommertje, van (I043569)
 
476 15:00 Moraal, Alida Cornelia, (I101629)
 
477 15:00 Moraal, Willemeintje, (I101630)
 
478 15:00 Tuijll, Antoinetta Lucretia Margaretha Maria, van (I046007)
 
479 15:00 Happee, Maria Sophia, (I103717)
 
480 15:00 Snel, Johanna Helena, (I050712)
 
481 15:00 den Dekker, Cornelis, (I111882)
 
482 15:00 Budde, Berendina Johanna, (I119853)
 
483 15:00 Goldberg, Elisabeth Maria, (I121459)
 
484 15:00 Veel, Maria Elisabeth, (I124135)
 
485 15:00 van Rooselaar, Willem, (I125560)
 
486 15:00 Verkade, Frans, (I047871)
 
487 15:00 uur Ploeg, Franciscus Lodewijk, (I110226)
 
488 15:00 uur Ploeg, Maria Philippina Constantina, (I110321)
 
489 15:30 Bos, Willem, (I082106)
 
490 15:30 Mostert, Dirk, (I111988)
 
491 15:30 Kuijte, Petronella Johanna, (I113122)
 
492 15:30 van Kooten, Philippina, (I117251)
 
493 15:30 Goldberg, Elisabeth Maria, (I121460)
 
494 15:30 't Hart, Willemina Hendrika, (I121465)
 
495 15:30 Boot, Job, (I122541)
 
496 1601: kocht enkele Geervlietse boelhuizen meubilair
1617: vermeld als schipper in Brielle 
Niemantsverdriet, Simon Joosten, (I000983)
 
497 1644: pacht te geervliet de 10e en 20e stuiver op bier en wijn.
1654: heeft zijn vrouw geslagen en haar aan het hoofd verwond, hij was dronken. Boete 6 gulden.
1655: benoemd tot voogd van de kinderen van zijn zus Annetgen.
1656: aanklacht dat er goedern waren achtergehouden, die toekwamen aan de kinderen van zus Annetgen en zwager Abraham.
1665: 2 haardsteden in de Tolstraat, Geervliet. 
Labije, Pieter Hendrickszoon, de (I001005)
 
498 1649-1659: Amersfoort, liet 8 kinderen dopen. Neuteboom, Gerrit Jordanuszoon, (I002715)
 
499 1682, 1683, 1685-1687, 1689, 1690 Braet, Nicolaes, (I046565)
 
500 1682: bezit minder dan 2.000,- aan geld en goederen. Brantwijck, Cornelis Corneliszoon, (I007563)
 

      1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»