Aantekeningen


Treffers 1 t/m 500 van 8,804

      1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 1387-1388: Lievèn Sceutelaren vermeld i.v.m. betalingen door / aan de stad, voor de oorlog tegen Gelderland (koning Karel van Frankrijk kon de overwinning van Gelre op Brabant niet ongemoeid laten en trok ten strijde tegen de Hertog van Gelderland. Dit stond de hertog van Bourgondië wel aan, want als toekomstig erfgenaam van Brabant stelde hij een groot belang in dat zijn Geldrse vijand vernederd zou worden. In het vervolg van de Bourgondische hertog trokken ook de Bruggenaren op. Roem hebben zij niet behaald. Zonder slag te leveren werd de moeizame terugtocht weer ondernomen.) door Filips, heer van Bourgondië, graaf van Vlaanderen.
1401-1410: Lievin de Scheutelaere, vermeld in diverse ambten volgens het register der wetsvernieuwingen.
26-07-1403: Lievin vermeld diverse betalingen aan of door de stad Brugge.
1404: Lievinnaar onser gheduchter vrouwen van Vlaanderen, te Atrecht gezonden.
28-10-1405: Lievin werd weer met een grote deputatie naar Atrecht gezonden.
1405: burgemeester Lievin naar de graaf ter bespreking van de vrijhedenvan de stad.
1405: o.a. Lievin voert onderhandelingen met "harde gheduchte heere ende prinche" (de graaf van Vlaanderen), door de steden Gent, Brugge, Iperen en "Het Vrije".
03-10-1406: Lievin wordt naar Rijssel gezonden, om bij de heer van Bourgondië en van Vlaanderen over het privilege van Brugge te spreken m.b.t. de textielbewerking in het Brugse Vrije.
20-07-1408: Lievin burgemeester vn Brugge wordt vermeld in een document van de Hertog van Bourgondië, Graaf van Vlaanderen (= Jan zonder vrees).
31-08-1408: Hertog vraagt 20.000 (doubles). Vermelding van het zegel van Lievin.
02-09-1408: Lievin vermeld als gedeputeerde.
1409: burgemeester Lievin geeft toestemming voor het treffen van voorzieningen voor de armen van de St. Gillis kerk.
1410: Lievin vermeld als tresorier.
21-05-1411: Lievin gezonden naar Gent, naar "minenheere van Charlois"
16-07-1411: geschonken aan "onsen gheduchten heere ende prinche" een partij wijn, gekocht bij Leivin.
29-07-1411: Lievin ter dagvaart naar Gent, bij de kanselier, voor het zenden van troepen door Brugge.
21-08-1411: Leivin laat de klok en de scelle luiden om de goede lieden van Brugge, die ter oorlog gaan, op de markt te verzamelen.
28-09-1411: Lievin wordt gezonden naar "ons gheduchte heeren" i.v.m. nieuwe privileges.
29-09-1411: burgemeester Lievin naar Gent gezonden, daar de Graaf van Namen, namens de Hertog van Bourgondië, die zich in Parij bevind ondersteuning in de oorlog wenst.
08-10-1411: Lievin weer terug van de oorlog tegen Orleans.
1411-1412: uitgaven in de oorlog van de heer, tegen de Hertog van Orleans, voor een Hongaars paard, dat het vaandel ("tpauwelgioen") van de burgemeester Lievin voerde,.
1411-1412: Leivin vermeld voor het maken van bruggen. "Item gheheven bi den heer Lievin Sceutelaere, buerchmeester, enighen timmerlieden van der stede, van drien brucghen te makene, daer men over quade passe lide moesten..".
10-12-1411: burgemeester Lievin ter dagvaart naar Gent, opgeroepen door de Hertog die doende geweest is Frankrijk tegen de Hertog van Orleans en Graaf van Armengiac.
1412: Lievin vermeld i.v.m. vernieuwing kanaal bij Damme. (het voor Brugge van levensbelang zijnde kanaal naar zee. Door verzanding was Brugge steeds verder van zee af komen te liggen zodat een verbinding gegraven moest worden (thans Brugge-Damme sluis).
05-02-1412: Lievin naar Parijs.
07-07-1412: vermeld in Parijs.
24-03-1413: Lievin heeft de kosten voor ontvangst van leden van de Raad van de Hertog, i.v.m. reis naar Parijs.
07-07-1413: Lievin vermeld i.v.m. aantasting van de rechten van Brugge verkregen door Gui de Dampiere. 
Scheutelaere, Lievin, de (I001400)
 
2 1329-1333: raadslid te Brugge.
1331-1335: schatbewaarder. 
Walle, Gilles, van de (I001419)
 
3 2e luitenant Valkenburg, Hendrik Johannes, (I131328)
 
4 Aangifte geboorte gedaan door : Froukje Faber (30 jaar, vroudvrouw te Den Haag), bij de geboorte tegenwoordig geweest.

Getuigen aangifte geboorte : Philippus Kok (45 jaar, bode) en Engelbertus Heilbron (58 jaar, zb), beide wonende te Den Haag 
Hubert, Jacobus Mattheus, (I010146)
 
5 der Nederlanden Amsberg, Claus George Wilhelm Otto Friedrich Gerd, von (I094835)
 
6 door de bominslag in de P.C. Bothstraat. Prinsenberg, Jacobus Marinus, (I063970)
 
7 Erfde f 12.534,58 van haar overleden moeder. Barendrecht, Grietje, (I066324)
 
8 hij aangeslagen voor ƒ 0-1-0 in het "Quohier van 't cleyn Familiengeld" Gezin F026338
 
9 in Azivé. Hengst, Gijsbregt Jasperszoon, den (I091429)
 
10 in de 22e compagnie Garde Nationale Sedentair. Hij trok nummer 169. Op 27-10-1813 kocht hij zijn diensttijd af en Hendrik de Snoo, arbeider te 's-Gravendeel nam dit over. In 1814 werd Teunis corporaal 2e batt. Landstorm. Herweijer, Teunis Jilliszoon, (I070750)
 
11 in de Bent Gezin F027873
 
12 in de Middellandse Zee, bij Gibraltar van 't Oor, Martinus, (I058956)
 
13 in de Nieuwstraat. Ze had een winkel in "velerhande kramerie". Corbe, Antenette, (I067608)
 
14 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I003296)
 
15 in Noordzee Bredius, Abram, (I087249)
 
16 in ongeregelde goederen, meubelen Poons, Simon Hartog, (I047457)
 
17 Repertorium op de Lenen van de Heerlijkheid Heenvliet [N.12]: Leen (5): 4 Lijnen land in de Sonnewaersen Houck; Heergewaad: 1694 - een goede zalm of 7 gulden;
... verkrijging ...; bij overgang van dit leen naar zoon Jan, na de dood van Claes, verklaart de weduwe dat dit leen door haar man gekocht is voor 60 Car. guldens;
Zie i.z. overdracht van dit Leen, akte 16-8-1723  
Luijendijk, Claes Arentszoon, (I068571)
 
18 te Papsou Vollebregt, Johannes, (I081937)
 
19 te water Goedendorp, Willem, (I041875)
 
20 ter koopvaardij Broek, Maarten Teuniszoon, (I042384)
 
21 ter koopvaardij Kwakkelstein, Machiel, (I058362)
 
22 ter koopvaardij IJdo, Wouter, (I071914)
 
23 van de Abdij van Egmond Dijck, Dirc Jacobszoon, van (I090872)
 
24 van de VVD Bergeijk, Jan, van (I101031)
 
25 van Lokhorst Kooijer, Claas Janszoon, (I072582)
 
26 "De (Gulde) Werelt" Bon, Willem Joostenszoon, van (I037870)
 
27 "de geboden... hebben geen voortgang gehad, om redene hij een militair is Gezin F44327
 
28 "den iv. dahg in Wedemaand int jaer m.cccc.xciii" de Labye, Colard, (I001103)
 
29 "Gesproten uit een zeemansgeslacht lag ook Abraham's toekomst op het water, zij het niet in directen dan toch zeker in indirecten zin." Begon als loopjongen bij Van Honsebrouck en kwam daarna in dienst van de firma Verbeet & Van Swijndrecht als waterklerk en cargadoorsbediende. In 1894 nam hij de zaak over samen met W.J.J. van der Meer. In 1898 voegde T.H.van Hattum zich bij hen, d.w.z. er was toen de cargadoorsfirma Solleveld & v.d.Meer en de rederij Solleveld, v.d.Meer & T.H. van Hattum. Deze laatste werd in 1909 omgezet in een NV. Alle schepen van deze rederij hadden namen eindigende op -dijk. Tijdens WO I werden vier schepen getorpedeerd of liepen op een mijn. Na de oorlog volgde een periode van bloei, "doch dan deed zich op de vrachtenmarkt de beruchte malaise gelden, welke op het rederijbedrijf een zeer nadeligen invloed uitoefende", waarvan het zich nooit meer hersteld heeft. Tijdens het bombardement van Rotterdam werd zijn kantoor geheel verwoest, maar desondanks is hij tot zijn dood actief gebleven in de firma, waarvan zijn zoon A.M. al in de jaren 20 mededirecteur / compagnon was geworden. Solleveld, Abraham, (I008503)
 
30 "Int Dubbelde Cruijs" Adrichem, Adriaen Claeszoon, van (I078399)
 
31 "Reçu membre de l'Eglise d'Amsterdam le 8 Octobre 1718:
Jenne Acar, veuve de Jacque de Grincour par témoignage de l'Eglise de Leijde". 
Acar, Jenne, (I014753)
 
32 "Reformirter Theolog, gewichtiger Vertheidiger der kirchlichen Reformen des Landgrafen Moritz von Hessen." Studeerde in Wittenberg. Werd superintendent en hofprediker bij Keurvorst Christian I in Dresden, maar moest die baan na diens dood opgeven omdat hij zich als cryto-calvinist tezeer gehaat had gemaakt bij de "strenggesinnten Lutheranern". Kreeg eenzelfde functie in Hessen bij Landgraaf Wilhelm IV en na diens dood (1577) bij zoon Moritz. In 1605 loopt de kerkstrijd zo hoog op, dat op 6 augustus tijdens de dienst "ein unbeschreiblicher Tumult ausbrach, in welchem sich das Volk in rohester Weise an den reformirten Pastoren vergriff. S. wurde in halb sterbendem Zustande von Studenten auf das Schloss geschleppt."In een brief aan zijn vrouw schreef hij "wie 500 rasende Manner ihm umstanden und schrieen: schlag todt, schlag todt! dass er nicht anders gemeint,als er musse den Geist aufgeben. Da sie jedoch gesehen, dass er noch lebe, haben sie ihn von der Hohe des Kirchturmes heruntergesturzt, wobei ihn aber Studenten mit ihren Manteln aufgefangen haben. So sei er ein Spott und Verachtung des Volkes, fuhle aber in sich eine grosse Starke nach dem Geist." Maar, "am 1. Januar 1608 wurde er in Anerkennungseiner Verdienste zum ersten Professorder Theologie in Warburg bestellt". "Sein Einfluss auf die kirchliche Entwicklung Hessens ist ein tiefgehender gewesen." Schonfeld, Gregorius, (I008756)
 
33 "rouwdienst Menno Simonszhuis, 12.00 uur gebr. Zorgvliet" Onsman, Aaltje, (I025683)
 
34 "Trockel" Brincker, Patroclus, (I103606)
 
35 "van den tol" onder Simonshaven. Troost, Dirk Dominicusse, (I012915)
 
36 & schipper. Boer, Dirk Pieterszoon, (I003079)
 
37 & winkelier Legerstee, Willem Corneliszoon, (I003077)
 
38 'hebbende eene scheepmakerij' Gonda, Willemina, (I044163)
 
39 'Huize Winterdijk'. Andeweg, Adriana Dingena, (I015157)
 
40 'met een handschrift van zijn moeder' Gezin F028059
 
41 's Gravemeiden Zoutenbier, Anna, (I094699)
 
42 'tijdens de omwenteling hier te lande aan boord van het schip van oorlog 'De Doggersbank', Berkhout, Jacob Arentszoon, (I034578)
 
43 (1696-1699, 1701, 1705-1708) Braet, Nicolaes, (I046565)
 
44 (1893) Weeshuis op het Weeshuisplein
(1893/1894) woonhuis dr. Voogd aan de Oosthavenkade 11
(1896) woonhuis van G.A.J.M. Vriens aan de Schiedamseweg / Emmastraat
(1897) Diaconiehuis aan de Emmastraat
(1899) Villa Francina aan de Schiedamseweg 93 
Bosma, Gerrit J., (I107081)
 
45 (58 Graden ZB) (20 Graden WL) Leeuwen, Frank, van (I052954)
 
46 (= baron) van den Boetzelaer H.R.R., Philips Jacob, des (I072978)
 
47 (A.223), onder vermelding van namen van vrouw en 8 kinderen, woont dan te Heenvliet. Luijendijk, Jan Claeszoon, (I068573)
 
48 (Adjunct) der gemeentelijke belastingen. Broek, Pieter, van den (I018854)
 
49 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I080372)
 
50 (in loondienst) bij zijn moeder Pannekoek, Jacob, (I131983)
 
51 (jong gestorven) Beij, Anthonius Hendrik, de la (I000338)
 
52 (jong overleden) Labije, Maria, de (I000237)
 
53 (jong overleden) Labije, Teunis, de (I000238)
 
54 (jong overleden) Beij, Johannes, de la (I000253)
 
55 (jong overleden) Beij, Maarten, de la (I000254)
 
56 (jong overleden) Beij, Elizabeth Maria Cornelia, de la (I000255)
 
57 (jong overleden) Beij, Maarten, de la (I000258)
 
58 (naar alle waarschijnlijkheid) Labeij, Jacobus, (I000631)
 
59 (St. Josef parochie). Dautzenberg, Elisabeth, (I001829)
 
60 (voormalig) Nederlands Indië Bije, Wilhelm Bernardus, de la (I000447)
 
61 (Zouteveense Polder) Suiderent, Joris Corneliszoon, (I035299)
 
62 - 1636 verwerft Willem het aandeel in het land (nr. 179 & 211) van zijn broer Lodewijk en zusters Annetje, Aegje. Labije, Willem Lodewijckszoon, de (I000515)
 
63 - 1663: comp. voor Schout en schepenen van Ameide, Mr Willem de Labeij, tegenwoordig wonende in Ameide, machtegt zij zoon Mr. Vranck de Labije wonende te Zuidland om zijn landerijen, huizen en erven te verkopen. Gezin F000187
 
64 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
65 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
66 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
67 - Oprichter van Fa. Verkade & Compagnie, stoom-, brood- en beschuitbakkerij de Ruyter
- Oprichter van Fa. E.G. Verkade & Zoon, fabriek voor waxine-, nacht-, thee- en illuminatielichten 
Verkade, Ericus Gerhardus, (I080740)
 
68 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
69 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000001)
 
70 de la Bije, Marius Albertus, (I000044)
 
71 00:00 Verkade, Christiaan Jacobus, (I080619)
 
72 00:01 Mostert, Arij, (I080795)
 
73 00:01 Zonneveld, Trijntje, (I056515)
 
74 00:06 uur Ploeg, Dirk Marinus, (I110573)
 
75 00:15 Scheps, Maria Johanna, (I121469)
 
76 00:30 Beukelman, Pleuntje, (I039191)
 
77 00:30 Weerheim, Johannes, (I109759)
 
78 00:30 Erkelens, Kornelia, (I109061)
 
79 00:30 van Hofslot, Jan Wouterszoon, (I111982)
 
80 00:30 Hempelmann, Johan Frederik, (I112626)
 
81 00:30 de Gans, Hermanus, (I113744)
 
82 00:30 Moerman, Marinus, (I114528)
 
83 00:30 Mosterd, Johannes, (I119744)
 
84 00:30 Verboom, Johanna Magdalena, (I121458)
 
85 00:30 Kruis, Hendrina, (I058520)
 
86 00:30 Verkade, Jacobus, (I080623)
 
87 00:30 van Schie, Jannetje, (I135454)
 
88 00:30 Simonis, Franciscus, (I136493)
 
89 00:30 uur Ploeg, Jacoba Johanna, (I110530)
 
90 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I135954)
 
91 01:00 de Heide, Carolina Elisabeth, (I110438)
 
92 01:00 van der Heijden, Cornelis, (I001114)
 
93 01:00 Koekkoek, Willemijntje, (I096878)
 
94 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I100761)
 
95 01:00 Moraal, Thijs, (I101613)
 
96 01:00 Rondeltap, N.N., (I103719)
 
97 01:00 Hoek, Abraham Willemszoon, van den (I096880)
 
98 01:00 van Rijswijk, Goverdina, (I111883)
 
99 01:00 Maan, Jacob, (I055459)
 
100 01:00 van der Spek, Maria, (I112529)
 
101 01:00 Turk, Jan, (I113740)
 
102 01:00 Verhagen, Jacobus, (I116382)
 
103 01:00 van der Houwen, Hendrik, (I058917)
 
104 01:00 Mostert, Maria, (I119783)
 
105 01:00 Poot, Jacob, (I048665)
 
106 01:00 Verkade, Maria, (I124207)
 
107 01:00 van der Geer, Maria, (I124707)
 
108 01:00 Mahieu, Josephus, (I126519)
 
109 01:00 Buitenhek, Alida, (I129779)
 
110 01:00 Bakker, Johanna, (I131958)
 
111 01:00 van Wolferen, Pietronella, (I134154)
 
112 01:00 uur Grovermans, Johanna Jacoba, (I110169)
 
113 01:00 uur Ploeg, Johanna Christina, (I110608)
 
114 01:00 uur Ploeg, Angenita Elisabeth Adriana, (I110639)
 
115 01:30 de Gans, Arie Bernardus, (I113762)
 
116 01:30 de Gans, Jannetje, (I114037)
 
117 01:30 Moerman, Pieter, (I114526)
 
118 01:30 uur Metselaar, Johanna Maria, (I110994)
 
119 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I100757)
 
120 02:00 de Roock, Cornelis, (I024662)
 
121 02:00 Koekkoek, Arij Joostszoon, (I100650)
 
122 02:00 Versluijs, Johannes, (I043566)
 
123 02:00 Herrewijnen, Adriaantje, (I092055)
 
124 02:00 van Rij, Gerrit, (I092058)
 
125 02:00 Hermani, Fredrik Willem, (I110149)
 
126 02:00 de Mos, Johanna, (I033446)
 
127 02:00 Turk, Johanna, (I113745)
 
128 02:00 Oskam, Aafje, (I113746)
 
129 02:00 de Gans, Willem Adrianus, (I114013)
 
130 02:00 Hoek, Kommertje, (I001151)
 
131 02:00 de Lange, Dirk, (I111021)
 
132 02:00 Reijnhoudt, Elizabeth, (I080626)
 
133 02:00 Kegel, Jobje, (I123204)
 
134 02:00 Strijbos, Arendje, (I055722)
 
135 02:00 Buitenhek, Dirk, (I126693)
 
136 02:00 van der Kemp, Johanna, (I047874)
 
137 02:00 van der Sman, Christiaan, (I131955)
 
138 02:00 Hoogerwerf, Pieter, (I072116)
 
139 02:00 Hoek, Huibert Cornelis, (I138171)
 
140 02:00 uur Ploeg, N.N. (I110286)
 
141 02:00 uur Ploeg, Christina Petronella, (I110313)
 
142 02:00 uur Ploeg, Alida, (I110555)
 
143 02:15 Maurits, Willem, (I135677)
 
144 02:30 Snel, Catharina, (I050723)
 
145 02:30 Goldberg, Matthijs, (I121455)
 
146 02:30 van Zwartsenburg, Johanna, (I124010)
 
147 02:30 Verkade, Cornelis, (I126260)
 
148 02:30 van Rijn, Pieter, (I135774)
 
149 02:45 uur Ploeg, Wilhelmus Johannes, (I110332)
 
150 0347372287
0653612981 
Bron (S000215)
 
151 03:00 Rondeltap, Josina, (I103714)
 
152 03:00 Hoeneveld, Simon Corneliszoon, (I104317)
 
153 03:00 Buring, Aaltje, (I108094)
 
154 03:00 van Gorkum, Dirk, (I108746)
 
155 03:00 den Dekker, Govert, (I111881)
 
156 03:00 de Gans, Jakob, (I114004)
 
157 03:00 Kruijk, Agenietje, (I059953)
 
158 03:00 Roest, Teunis, (I118440)
 
159 03:00 Roest, Teunis, (I118440)
 
160 03:00 Schoonhoven, Alida Jansen, (I049981)
 
161 03:00 Boot, Aartje, (I122545)
 
162 03:00 Timmermans, Geertruij, (I080620)
 
163 03:00 Evertse, Johanna, (I018928)
 
164 03:00 Maurits, Willem, (I135677)
 
165 03:00 Mauritz, Johannes, (I135682)
 
166 03:00 Schep, Sophia, (I016786)
 
167 03:00 Hoogerwerf, Klaas, (I088247)
 
168 03:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110181)
 
169 03:00 uur Ploeg, Annette Louisa, (I110220)
 
170 03:00 uur Ploeg, Dirk, (I110544)
 
171 03:00 uur van Kampen, Johanna, (I110626)
 
172 03:00 uur Wiersma, Daniel Frederik, (I110640)
 
173 03:00 uur Metselaar, Johanna Maria, (I110994)
 
174 03:30 Mostert, Jan, (I117217)
 
175 03:30 van Rooselaar, Johannes Adrianus, (I125562)
 
176 03:30 van Rooselaar, Johannes Adrianus, (I125562)
 
177 03:30 van der Ende, Wilhelmina Johanna, (I092416)
 
178 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000002)
 
179 04:00
Anna Boogerd, wijk 8, nommer 12 
Snel, Hendrik Machiel, (I050789)
 
180 04:00 Barends, Arie, (I036869)
 
181 04:00 Dorpmans, Jan Gerrit, (I060735)
 
182 04:00 Brugge, Hugo, van der (I101079)
 
183 04:00 van Leeuwen, Jacoba Elizabeth, (I109003)
 
184 04:00 Scheffer, Jacob, (I110904)
 
185 04:00 Roeleveld, Jochem, (I033445)
 
186 04:00 Roeleveld, Dirkje, (I033520)
 
187 04:00 Oskam, Aafje, (I113746)
 
188 04:00 van Peet, Jan, (I114036)
 
189 04:00 van Grol, Leendert, (I114042)
 
190 04:00 van Maasdam, Cornelia, (I117241)
 
191 04:00 Gilberts, Kornelia, (I121467)
 
192 04:00 Boot, Arie, (I122528)
 
193 04:00 van Rooselaar, Willem, (I125560)
 
194 04:00 van Diggelen, Catharina, (I126261)
 
195 04:00 van der Velden, Kornelis, (I126575)
 
196 04:00 Rijsgeest, Johanna, (I135683)
 
197 04:00 Versteeg, Willem, (I016787)
 
198 04:00 Hoogerwerf, Petronella, (I135779)
 
199 04:00 Hoogerwerf, Willem, (I135782)
 
200 04:00 uur Ploeg, Albert Adriaan, (I110243)
 
201 04:00 uur Ploeg, Hendrica Cornelia, (I110550)
 
202 04:30
Buitenwatersloot 350 wijk 7 
Snel, Maria, (I050876)
 
203 04:30 Vergoed, Antonia Hendrika, (I105329)
 
204 04:30 Bazuijn, Dina, (I108178)
 
205 04:30 Mostert, Maria, (I119783)
 
206 04:30 Retel, Dirk, (I001149)
 
207 04:30 Timmermans, Geertruij, (I080620)
 
208 04:30 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110317)
 
209 05:00 Spreeuw, Johannes Cornelis, (I014180)
 
210 05:00 van Schie, Trijntje, (I035490)
 
211 05:00 van Gorkum, Klaasje, (I108748)
 
212 05:00 Smit, Jacob, (I112349)
 
213 05:00 de Gans, Jakob, (I114004)
 
214 05:00 Moerman, Hendrik, (I114533)
 
215 05:00 van Kooten, Philippina, (I117251)
 
216 05:00 Mostert, Pietronella, (I117299)
 
217 05:00 van der Lugt, Hendrik Martinus, (I123552)
 
218 05:00 Moerman, Nicolaas, (I127042)
 
219 05:00 Buitenhek, Alida, (I129779)
 
220 05:00 Pronk, Jan, (I129780)
 
221 05:00 Vogel, Maartje, (I017518)
 
222 05:00 van der Ende, Wilhelmina Johanna, (I092416)
 
223 05:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110176)
 
224 05:00 uur Glaser, Johannes Wilhelmus, (I110225)
 
225 05:00 uur Ploeg, Wilhelmus, (I110336)
 
226 05:00 uur Vuijk, Cornelis Floris, (I110754)
 
227 05:00 uur Vuijk, Wilhelmina Johanna, (I110766)
 
228 05:00 uur Ploeg, Cornelis, (I110781)
 
229 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000005)
 
230 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I121334)
 
231 05:30 van der Zwan, Hendrina, (I112350)
 
232 05:30 Wolff, Christiaan Casparus Hendrikus, (I131960)
 
233 05:30 uur Ploeg, Gerardus Jacobus, (I110196)
 
234 06:00 Rondeltap, Petrus Henricus, (I103676)
 
235 06:00 Weerheim, Elizabeth, (I043967)
 
236 06:00 Ploeg, Elisabeth, (I110278)
 
237 06:00 Maan, Pieternelletje, (I111968)
 
238 06:00 Outshoorn, Johannes Adrianus, (I112526)
 
239 06:00 Verheij, Fransijntje Hendriksdochter, (I112822)
 
240 06:00 Marbus, Margje Neeltje, (I113763)
 
241 06:00 Ploeg, Cornelia Maria, (I124006)
 
242 06:00 Ploeg, Hendrik Jacob, (I124007)
 
243 06:00 Meson, Hendrik, (I133327)
 
244 06:00 Meijer, Adriana Muiden, (I019102)
 
245 06:00 Korpershoek, Isaac Samuel, (I019103)
 
246 06:00 Figee, Isaak Samuël, (I072133)
 
247 06:00 Rijsgeest, Johanna, (I135683)
 
248 06:00 Hoogerwerf, Margaretha, (I135772)
 
249 06:00 uur Mourits, Willem Leendert, (I110648)
 
250 06:00 uur, huis wijk 5 Brugge, Aaltje Huijgesdochter, van der (I101125)
 
251 06:30 Verkade, Jacobus, (I080464)
 
252 06:30 Mosterd, IJsbrand, (I111115)
 
253 06:30 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110172)
 
254 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I110691)
 
255 07:00 de Labije, Hendrik Pieter, (I000462)
 
256 07:00 Bije, Cornelis Albertus Hendrikus, de la (I000477)
 
257 07:00 Moraal, Francijntje, (I101631)
 
258 07:00 Barendregt, Maria, (I103093)
 
259 07:00 Groot, Klaasje, de (I104464)
 
260 07:00 Bos, Willem, (I082106)
 
261 07:00 Outshoorn, Johannes Adrianus, (I112526)
 
262 07:00 de Gans, Hermanus, (I113743)
 
263 07:00 Pleijsier, Wouter, (I125759)
 
264 07:00 Wijnhorst, Johannes, (I037146)
 
265 07:00 Oprel, Aagje, (I027649)
 
266 07:00 uur Troost, Cornelia, (I110177)
 
267 07:00 uur Ploeg, Wilhelmus Johannes, (I110190)
 
268 07:00 uur van der Snoek, Johanna, (I110232)
 
269 07:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110282)
 
270 07:00 uur van Kampen, Johanna, (I110626)
 
271 07:00 uur Ploeg, Wilhelmus Theodorus Christiaan, (I110629)
 
272 07:00 uur Ploeg, Cornelis, (I110781)
 
273 07:00 uur Metselaar, Wilhelmina Maria Joanna, (I110991)
 
274 07:15 van der Kooij, Susanna, (I110883)
 
275 07:30 Happee, Maria Sophia, (I103717)
 
276 07:30 Prosman, Johanna, (I071473)
 
277 07:30 Bazuijnen, Jacob, (I108164)
 
278 07:30 de Gans, Neeltje Johanna, (I113877)
 
279 07:30 van der Kooij, Alida, (I117620)
 
280 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I099217)
 
281 08:00 Hoeneveld, Cornelia, (I045163)
 
282 08:00 Maan, Pieter, (I053893)
 
283 08:00 de Gans, Arij, (I113732)
 
284 08:00 Bunnik, Jan, (I117726)
 
285 08:00 Goldberg, Elisabeth Maria, (I121459)
 
286 08:00 de Heide, Carolina Elisabeth, (I110438)
 
287 08:00 Eijgenraam, Geertruida, (I129585)
 
288 08:00 Noorlander, Johannes, (I093049)
 
289 08:00 van der Lugt, Adriana, (I094447)
 
290 08:00 van der Meer, Aagje, (I027666)
 
291 08:00 uur Ploeg, Cornelia, (I110202)
 
292 08:00 uur Ploeg, Helena Maria Philippina, (I110227)
 
293 08:00 uur Ploeg, Simon Benjamin, (I110250)
 
294 08:00 uur Ploeg, Hendrikus Aloysius, (I110560)
 
295 08:00 uur Vuijk, Catharina, (I110630)
 
296 08:20 van Klaveren, Christina, (I066189)
 
297 08:30 Goldberg, Elisabeth Maria, (I121460)
 
298 08:30 Spuij, Pietertje, (I135460)
 
299 08:30 uur Ploeg, Maria Helena Elisabeth, (I110349)
 
300 09:00 de la Bije, Jacob, (I000086)
 
301 09:00 de Labije, Maria, (I000726)
 
302 09:00 van Klaveren, Cornelis, (I066187)
 
303 09:00 Rondeltap, Petronella, (I103718)
 
304 09:00 Moerman, Maarten, (I058076)
 
305 09:00 van den Akker, Antje, (I053887)
 
306 09:00 Moerman, Marinus, (I114527)
 
307 09:00 Verhagen, Johannes, (I116383)
 
308 09:00 van Rooselaar, Cornelia, (I125561)
 
309 09:00 van Toorn, Hilletje, (I047856)
 
310 09:00 Meijboom, Kornelis, (I133456)
 
311 09:00 Hoogerwerf, Andries, (I135768)
 
312 09:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110157)
 
313 09:00 uur Ploeg, Johanna Cornelia, (I110180)
 
314 09:00 uur Langevoort, Egberdina Geetruida (I110492)
 
315 09:00 uur Vuijk, Cornelis Floris, (I110753)
 
316 09:00 uur van den Heuvel, Wilhelmina, (I110990)
 
317 09:30 van Kleef, Fredericus Hubertus, (I000080)
 
318 09:30 de Gans, Hermanus, (I113766)
 
319 09:30 de Gans, Jan Hermanus, (I113767)
 
320 09:30 Mahieu, Constantijn Johannes Nicolaas (I110437)
 
321 09:30 uur Ploeg, Franciscus, (I110231)
 
322 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I100756)
 
323 10:00 Staa, Jan, (I101376)
 
324 10:00 Lenterman, Petronella, (I103671)
 
325 10:00 Lenterman, Petronella, (I103671)
 
326 10:00 Scheffer, Hendrik Everhard, (I110903)
 
327 10:00 Zonneveld, Trijntje, (I056515)
 
328 10:00 van der Spek, Willem Pauluszoon, (I110926)
 
329 10:00 Roeleveld, Petronella, (I033447)
 
330 10:00 Verzaal, Margje, (I113479)
 
331 10:00 Boot, Hendrik, (I122568)
 
332 10:00 van Rooselaar, Johannes Adrianus, (I125562)
 
333 10:00 van Scheltum, Geertruijda, (I037147)
 
334 10:00 Uittien, Christiaan, (I110688)
 
335 10:00 Uittien, Jaaptje, (I132272)
 
336 10:00 van Rijn, Pieter, (I135774)
 
337 10:00 uur Ploeg, Johannes Wilhelmus, (I110282)
 
338 10:00 uur Ploeg, Johannes Christiaan, (I110354)
 
339 10:00 uur Ploeg, Anna Maria, (I110740)
 
340 10:00 uur Ploeg, Jacoba Carolina Wilhelmina, (I110779)
 
341 10:15 Poot, Martinus, (I124189)
 
342 10:30
Plateelstraat wijk 3 nommer 18 
Snel, Jan, (I050754)
 
343 10:30 de Lange, Helena Catharina, (I000007)
 
344 10:30 de la Bije, Marius Albertus, (I000083)
 
345 10:30 de Zeeuw, Karel, (I109961)
 
346 10:30 Mosterd, Cornelia, (I112535)
 
347 10:30 de Gans, Hermanus, (I113744)
 
348 10:30 Marbus, Margje Neeltje, (I113763)
 
349 10:30 Meinster, Jacoba, (I124211)
 
350 10:30 Wolff, Wilhelmus Casparus Henricus, (I131961)
 
351 10:30 uur Ploeg, Maria Petronella, (I110312)
 
352 10:45 de Vos, Daniëla, (I000010)
 
353 11-05-1646: was hij meerderjarig bij de koop van 4 morgen land op "Den Valen Dries" te Beesd. Iterson, Gijsbert Andriesse, van (I002559)
 
354 11:00 Lamers, Helena Catharina, (I000043)
 
355 11:00 de la Bije, Christina Wilhelmina, (I000079)
 
356 11:00 Poot, Leentje Maria, (I117640)
 
357 11:00 van Leeuwen, Alida, (I108989)
 
358 11:00 Roeleveld, Jochem, (I033445)
 
359 11:00 Wittebol, Mijntje, (I113737)
 
360 11:00 de Gans, Mijntje, (I113753)
 
361 11:00 de Gans, Arie Albertus, (I114137)
 
362 11:00 van der Leest, Kaatje, (I116297)
 
363 11:00 Mostert, Cornelia, (I117284)
 
364 11:00 Roest, Teunis, (I118439)
 
365 11:00 Retel, Margaretha, (I123563)
 
366 11:00 Meijboom, Margaretha, (I106897)
 
367 11:00 Noorlander, Johannes, (I093049)
 
368 11:00 van Schie, Jannetje, (I135454)
 
369 11:00 Brouwer, Kornelis, (I135679)
 
370 11:00 van der Krans, Magdalena, (I135769)
 
371 11:00 de Bruijn, Antje, (I072117)
 
372 11:00 Koolschijn, Hendrik, (I136084)
 
373 11:00 uur Ploeg, Gerardus Jacobus, (I110196)
 
374 11:00 uur Ploeg, Daniel Anthonie, (I110200)
 
375 11:00 uur Ploeg, Johannes Christiaan Wilhelmus, (I110400)
 
376 11:00 uur Ploeg, Dirk, (I110544)
 
377 11:00 uur Ploeg, Jacoba Carolina Wilhelmina, (I110779)
 
378 11:30 Rijnbende, Maria, (I119471)
 
379 11:30 de Jong, Maria, (I112527)
 
380 11:30 de Gans, Hermanus, (I113766)
 
381 11:30 de Gans, Wouter, (I114002)
 
382 11:45 Molleman, Gerardus Petrus Adrianus, (I005525)
 
383 12-11-1698: koopt hij het erf Buitenhuis van Evert Jacobs. De vader van Derkje Wouters leende het echtpaar 1.500 gulden. Buitenhuis, Wouter Hendrix, (I002339)
 
384 1250 tot ridder geslagen.

Hij wordt vermeld in eeen akte uit het archief van de kerk "St. Donat" in Brugge. 
Brugge, Lambert, van (I001368)
 
385 1288 tot ridder geslagen bij de slag van Woeringen. Heer van Grimberghe.

De slag bij Woeringen aan de Rijn in de buurt van Keulen, stonden Jan I, van Brabant en Reinoud, graaf van Gelre met hun verbonden tegen over elkaar. Reinoud verliest de slagen wordt gevangen genomen. Hij moet om het losgeld te betalen zijn landen voor 5 jaren aan de Graaf van Vlaanderen verpanden. 
Aa, Gérard, van der (I001304)
 
386 12:00 van Klaveren, Christina, (I066189)
 
387 12:00 N.N., Stina Arendsdochter, (I100651)
 
388 12:00 Koekkoek, Joost Huibrechtszoon, (I100656)
 
389 12:00 Boer, Arie Pieter, (I045162)
 
390 12:00 Boer, Petronella Catharina, (I108216)
 
391 12:00 Voogd, Willemina, (I127046)
 
392 12:00 Meijer, Johannes, (I019150)
 
393 12:00 de Kromme, Wilhelmina, (I019151)
 
394 12:00 Figee, Anthonia, (I135681)
 
395 12:00 uur Ploeg, Johannes Philippus, (I110299)
 
396 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I000006)
 
397 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I121336)
 
398 12:30 Barendregt, Maria, (I103093)
 
399 12:30 van der Kaden, Jan, (I121722)
 
400 12:30 Boot, Jan Johannes, (I122543)
 
401 12:30 Figee, Anthonia, (I135681)
 
402 12:30 uur Ploeg, Johannes Philippus, (I110299)
 
403 12:30 uur Vuijk, Christiaan David, (I110763)
 
404 1301 (grand-) baljuw van Brugge. Reijphins, Baudouin, (I001519)
 
405 1310-1338: Schepen van "het Vrije". Ridder. Meetkerke, Henri, van (I001375)
 
406 1320: schepen van Brugge. Beurse, Robert, van der (I001469)
 
407 1322-1332: Schepen van "het Vrije". Meetkerke, Thierrij, van (I001374)
 
408 1339 heer van Spiere. Mortaige, Allart, van (I001316)
 
409 1341-1345: schepen van Brugge.
1342-1352: raadsheer van Brugge.
1359: burgemeester van Brugge. 
Hoste, Jean, (I001473)
 
410 1342: Schepen van Brugge. Lam, Gilles, (I001491)
 
411 1349-1372: Schepen van "het Vrije". Meetkerke, Gauthier, van (I001373)
 
412 1378 baljuw van de stad Termonde.

1385 baljuw van Alost. 
Aa, Guidolphe, van der (I001328)
 
413 1381 heer van Watervliet en slotvoogd van St. Omer. Halewijn, Gauthier, van (I001242)
 
414 1385: Écoutête (bestuurder) te Brugge.

1392: assisteerde hij bij het tornooi van Jean van Brugge, heer van Gruuthuijse. Tevens was hij met zijn broers Perceval en Olivier aanwezig bij de uitvaart van Gerard van Mortaigne. 
Halewijn, Jean, van (I001251)
 
415 1394 heer van Bure. Halewijn, Josse, van (I001244)
 
416 13:00 Dijk, Gerardus, van (I103716)
 
417 13:00 Hoeneveld, Cornelis Corneliszoon, (I104319)
 
418 13:00 den Dekker, Govert, (I111881)
 
419 13:00 Smit, Jacob, (I112349)
 
420 13:00 de Gans, Dirk, (I114153)
 
421 13:00 van der Leest, Kaatje, (I116297)
 
422 13:00 Mosterd, Gerritje, (I119745)
 
423 13:00 't Hart, Willemina Hendrika, (I121465)
 
424 13:00 Schouten, Maartje, (I126572)
 
425 13:00 Moerman, Cornelia Jacoba, (I127074)
 
426 13:00 Boender, Hendrik, (I133450)
 
427 13:00 Meijboom, Kornelis, (I133456)
 
428 13:00 Kalisvaart, Hendrik, (I135449)
 
429 13:00 Kalisvaart, Maartje, (I135465)
 
430 13:00 de Hoog, Johanna Willemina, (I136983)
 
431 13:00 uur Ploeg, Johanna, (I110783)
 
432 13:00 uur Metselaar, Franciscus Joseph Maria, (I110995)
 
433 13:15 de Gans, Maria Cornelia, (I113859)
 
434 13:30 Dirkzwager, Jacob, (I103092)
 
435 13:30 Rondeltap, Petrus Henricus, (I103676)
 
436 13:30 Hermans, Hendrik, (I121457)
 
437 13:30 Spek, Johanna, (I125591)
 
438 13:30 Koster, Elizabeth, (I126574)
 
439 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I110704)
 
440 13:45 Snel, Elizabeth Johanna, (I055867)
 
441 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I110705)
 
442 1419-1445: Schepen van het Brugse Vrije.

Hij begeleidde hertog Philips de Goede toen deze de dood ging wreken van zijn vader Jan zonder Vrees, die in Montereau was omgebracht door dienaren van de Franse koning Charles. Onder de Vlaamse edelen die deelnamen aan deze expeditie onderscheidden zich de Bruggelingen: Josse van Halewijn, heer van Uijtkerke, Théodore en Guillaume van Halewijn en Henri van Meetkerke.

Het echtpaar heeft een jaarlijkse brooduitdeling ingesteld, met de uitdeling aan de armen van de kerk van Vlisseghem.

1411/1412: Janne van Boonem 10 augustus int Vrije gesent omme Karrimm waghenen ten oorloge.
16-03-1420: Jean van Boonem, transport perceel grond
12-12-1422: Jean van Boonem, transport perceel grond
1430-1440: Janne van Bonem en Janne....., van dat zij ghemoeijt hebben geweist omme tstic van der poitinghe van den haghe poorters woenende int Vrije, daarmee zij onledich waren VIII daghen lanc. 
Boonem, Jean, van (I001207)
 
443 1438: laat een testameny opstellen te Doornik. Labye, Jehan, de (I006668)
 
444 1452: laat een testament opstellen te Doornik Labye, Jehan, de (I006669)
 
445 1468-1511: raadslid van "het Vrije".
1426 Willem van H., baljuw van Aalst, eigenaar van Buggenhout. 
Halewijn, Guillaume, van (I001259)
 
446 14:00 de Labije, Maria, (I004081)
 
447 14:00 Maan, Jacob Willemszoon, (I033664)
 
448 14:00 van der Meijde, Arij, (I041044)
 
449 14:00 Volkmann, Gerdiena, (I086299)
 
450 14:00 Ooijen, Arij, van (I096877)
 
451 14:00 Moraal, Dirk, (I101634)
 
452 14:00 Leever, Johanna Philippina, (I110139)
 
453 14:00 Moerman, Johanna Christina, (I114525)
 
454 14:00 van Santen, Anna, (I116381)
 
455 14:00 Roest, Teunis, (I118439)
 
456 14:00 Goldberg, Roelof, (I106711)
 
457 14:00 Scheps, Maria Johanna, (I121469)
 
458 14:00 van Arkel, Engel, (I125586)
 
459 14:00 Buitenhek, Arie Joriszoon, (I126733)
 
460 14:00 Kalisvaart, Cornelis, (I135453)
 
461 14:00 Mauritz, Johannes, (I135682)
 
462 14:00 van der Krans, Magdalena, (I135769)
 
463 14:00 Hoogerwerf, Margaretha, (I135772)
 
464 14:00 uur Ploeg, Johanna Cornelia, (I110180)
 
465 14:15 Schaap, Theresia Maria, (I086262)
 
466 14:30
Wijk A nr. 26 
Snel, Anna, (I050722)
 
467 14:30 Verhagen, Adrianus, (I102559)
 
468 14:30 de Jong, Pleun, (I119782)
 
469 14:30 't Hart, Johannes Jacobus, (I121466)
 
470 14:30 Retel, Margaretha, (I123563)
 
471 14:30 Joa, Krijntje, (I044689)
 
472 14:45 Boret, Ruben Alexander, (I121340)
 
473 15 gld. Gezin F018035
 
474 15-06-1927 ingenieur der Genie, eerst een jaar tijdelijk, met ingang van 15 Juli l928 vast op een jaarwedde van f. 2.800,-.

14-12-1940 Ontslag volgde 1940 i.v.m. de 2e Wereldoorlog.

ll-02-1941 kende het Departement van Binnenlandsche Zaken hem een wachtgeld toe. 
de Lange, Hendrik, (I028320)
 
475 1503: wordt hij vermeld als raad van de stad Brugge.
1506: wordt hij vermeld als chef-homme. 
Labye, Colard, de (I006602)
 
476 1508: Lid van de confrerie noble du Saint Sang (de broederschap van heilig bloed).
1506: Raad van de stad Brugge
1507, 1511, 1523-1525: burgemeester van de stad Brugge
1508, 1521, 1522: Schepen. 
Themseke, Jan, van (I006652)
 
477 1521-1529: Waarsman
1530-1554: Hoogheemraad van de vier polders van West-IJsselmonde
1532-1548: Waarsman
tot -1553: Heemraad van Oost-IJsselmonde 
Driel, Cornelis Pieterszoon, van (I004434)
 
478 1554-1559: Heemraad van Oost-IJsselmonde
1578-1592: Schepen van de Group
1588-1590: Heemraad van Oud-Beijerland wegens Cromstrijen 
Driel, Lodewijck Corneliszoon, van (I004432)
 
479 15:00

Rouwkaart: Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd, Groot, en overgroot- moeder, KOMMERTJE VAN OOIJEN, Weduwe van Pieter Godefridus van den Hoek, in den ouderdom van bijna 82 jaar. Rotterdam 28 Maart 1907. Crooswijkschekade 6. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht. 
Ooijen, Kommertje, van (I043569)
 
480 15:00 Moraal, Alida Cornelia, (I101629)
 
481 15:00 Moraal, Willemeintje, (I101630)
 
482 15:00 Tuijll, Antoinetta Lucretia Margaretha Maria, van (I046007)
 
483 15:00 Happee, Maria Sophia, (I103717)
 
484 15:00 Snel, Johanna Helena, (I050712)
 
485 15:00 den Dekker, Cornelis, (I111882)
 
486 15:00 Budde, Berendina Johanna, (I119853)
 
487 15:00 Goldberg, Elisabeth Maria, (I121459)
 
488 15:00 Veel, Maria Elisabeth, (I124135)
 
489 15:00 van Rooselaar, Willem, (I125560)
 
490 15:00 Verkade, Frans, (I047871)
 
491 15:00 uur Ploeg, Franciscus Lodewijk, (I110226)
 
492 15:00 uur Ploeg, Maria Philippina Constantina, (I110321)
 
493 15:30 Bos, Willem, (I082106)
 
494 15:30 Mostert, Dirk, (I111988)
 
495 15:30 Kuijte, Petronella Johanna, (I113122)
 
496 15:30 van Kooten, Philippina, (I117251)
 
497 15:30 Goldberg, Elisabeth Maria, (I121460)
 
498 15:30 't Hart, Willemina Hendrika, (I121465)
 
499 15:30 Boot, Job, (I122541)
 
500 1601: kocht enkele Geervlietse boelhuizen meubilair
1617: vermeld als schipper in Brielle 
Niemantsverdriet, Simon Joosten, (I000983)
 

      1 2 3 4 5 ... 18» Volgende»